Välkommen till KIRKUK hemsida

 

       

Vi turkmener är mer barmhärtiga , en bild visar att gamla kvinnan räcker ett skål vatten till amerikanska soldaten.